تماس با ما

جهت مشاوره و دریافت نوبت با شماره های زیر تماس بگیرید

۰۲۱-۲۶۴۲۸۶۳۸

۰۹۳۰۹۹۹۹۰۷۸

instagram

مرکز دندانپزشکی دکتر دادخواهان

بلوار اندرزگو

تماس بگیرید

۰۲۱-۲۶۴۲۸۶۳۸ ۰۹۳۰۹۹۹۹۰۷۸

ارسال ایمیل

dr.dadkhahan@gmail.com

ساعت

شنبه
۸:۰۰ - ۱۶:۰۰
یک شنبه
۸:۰۰ - ۱۶:۰۰
دو شنبه
۸:۰۰ - ۱۶:۰۰
سه شنبه
۸:۰۰ - ۱۶:۰۰
چهار شنبه
۸:۰۰ - ۱۶:۰۰
پنج شنبه
۸:۰۰ - ۱۳:۰۰
جمعه
تعطیل